Tell your story!

Rochelle Rosenberg

Tell your story!

September 24, 2019 lifestyle 0

I tro talar många om narkotikamissbruk, alkohol och alla typer av övergrepp, våld och hot och flickor som har blivit våldtagna blev befrias eller helad.
Men ingen vill veta eller lyssna hur de har gjort för att kunna bearbeta med sin tro för att gå igenom.

Hur är det med deras vardag att leva ut sin tro och hur det är att bära det trasiga jaget och komma igenom människors åsikter och fördomar. Hur det är att bli hel igen .. Genom tro … Av Gud .. Genom att lita på samhället i en ny vision.
Skulle gärna dela min …
Tankar, upplevelser, sociala nätverk och hur min vardag såg ut.


In faith, many talk about drug abuse, alcohol, and all kinds of abuse, violence and threats, and girls who have been raped being liberated or set free.
But no one wants to know or listen how they have done to be able to work with their Faith to go through.

How is it with their everyday lives to live out their faith and what it is like to carry the broken self and get through people’s opinions and prejudices. What it is like to get whole again .. By faith … By God .. By trusting society in a new vision.
Would love to share my …
Thoughts, experiences, social networks and how my everyday life looked.

Leave a Reply