Raising up Children in This Modern Age

Rochelle Rosenberg

Raising up Children in This Modern Age

August 30, 2019 lifestyle 0

We will teach our children to be strong in the mind, soft in the heart and awake in the soul. – Rochelle

It is important to have time with your children during their young days. Certainly all the “must” is not a priority. The scriptures talk about teaching the children the right way and to teach them through the time we set up for them. However, I live on a small scale of my salary. It is enough with food, clothes, a little fun sometimes with the children is the best I can give, when you know that sometime when they are going to form their family they will also teach their children the things they have learned during their upbringing.

It may be hard not to think about yourself but if you are a believer and are a good parent then you should not show the children that you are busy with yourself. This realization means that the children will not care much about others and may lead to an unconscious selfishness.

God gave us the power to distinguish between right and wrong, so it is important that we teach the children the basics of life. To be a law-abiding citizen, to be a good person in society. You don’t have to be as demanding or perfect either.

We get to teach the children to fear their God. In this way, we can build up the child to be strong in this modern age. Being a parent is tough, it takes patience, perseverance and understanding. Just as with God, He has also brought us up through the road. It was tough with some situations and some days feel like you want to give up. We will teach our children to be strong in the mind, soft in the heart and awake in the soul.

We dont need to rush. Let is take the time we have. We do as best we can. If we do it slowly but surely, then we contribute to a better world. You know that the children also learn in the community themselves and the things they learn at home can be mixed with outside learning. God’s Blessings …


Det är viktigt att ha tid med sina barn under sina unga dagar. Visst alla “måsten” är inget prio. Skriften talar om att man ska lära barnen den rätta vägen och de lär dem genom tid vi lägger upp. Jag dock lever upp i en liten skala av min lön. Det räcker med mat, kläder, lite kul ibland med barnen är det bästa jag kan ge, för man vet att någon gång när de ska bilda sina egna familj kommer de också lära sina barn de saker som de har lärt sig under sin uppväxt.

Det kan vara svårt att inte tänka på sig själv men om man är troende och är en bra föräldrar så skall man inte visa barnen att man är upptagen med sig själv. Den insikten gör att barnen kommer inte bry sig så mycket om andra och kanske leder till en omedveten själviskhet.

Gud gav oss makten att skilja mellan rätt och fel, då är det viktigt att vi lär barnen det grunderna i livet. Att vara en laglydiga medborgare, att vara en bra person i samhället. Man behöver inte vara så krävande eller perfekt heller..

Vi får lära barnen att frukta sin Gud. På det viset, kan vi bygga upp barnet att vara starkt i den här moderna tid. Det är tufft att vara förälder, det krävs tålamod, uthållighet och förståelse. Precis så med Gud, Han har också uppfostrat oss genom vägen. Det var tufft med vissa situationer och vissa dagar känns som man vill ge upp. Vi ska lära våra barn att vara starka i sinnet, mjuk i hjärtat och vaken i själen.

Vi behöver inte skynda oss. Vi tar den tid vi får. Vi gör så gott vi kan. Om vi gör det sakta men säkert, då bidrar vi i en bättre värld. Du vet att barnen lär sig också själva ute i samhället och de saker de lär sig hemma kan blandas med lärdom utifran. Guds välsignelser…

Leave a Reply