Children today, Our Future for Tomorrow

Rochelle Rosenberg

Children today, Our Future for Tomorrow

August 22, 2019 lifestyle 0

Famous people are just people and you don’t have to idolize them. You should look for their lifestyle and not how they perform in a scene ..
Be careful to look up famous people who do not give good influence in their surroundings or community. It can be quite harmful even for today’s young people to look up celebrities who are “cool” but disrespectful to their parents and disobey the law. These young people in the scene should be our future. Guide your children by having time with them and teaching them to be a good person for our society. It’s time to think about our future through how we build our children. They are the future .. And we will wither .. For the believing and non-believing people .. Think about it..think how you build your children ..

Kända människor är bara människor och man behöver inte avguda dem. Man ska se efter deras livsstil och inte på hur de uppträder i en scen..
Var försiktigt att se upp kända människor som inte ger någon bra inflytelse i sin omgivning. Det kan vara rätt skadlig även för dagens ungdomar att se upp kändisar som är “coola” men respektlösa mot sina föräldrar och är olydiga mot lagen. Dessa ungdomar i scenen skall vara vår framtid. Vägled era barn genom att ha tid med dem och lär dem att vara en bra människa för vår samhälle. Det är tid att tänka på vår framtid genom hur vi bygger upp våra barn. Dem är framtiden.. Och vi kommer vissna.. För de troende och icke troende folk.. Tänk på det..tänk hur ni bygger upp era barn..
..

Leave a Reply