Det Här är Vem Jag är i Dig

Rochelle Rosenberg

Det Här är Vem Jag är i Dig

June 10, 2018 Uncategorized 0

Nyligen uppmanade Herrens Ande mig att skriva denna sång till Gud. Så här tröstade jag av Hans Ande alla dessa år i alla prövningar och kamp i livet.

skrivet 2018-06-10

Du är mitt huvuds ära

Du är frälsaren som jag behövde

Du är mitt liv och min passion

I din Ande är jag stark

Och det här är vem jag är i dig

Det här är vem jag är … i dig

kör:

När bergen stod emot mig

Du behöll mig med styrka

Jag flyttade bergen genom tro

Och havet lugnade sig i beröm

När min själ är svag och trött

Du sa till mig att inte vara rädd

Du fyllde mitt hjärta med nåd

Och det här är vem jag är i dig ..

Du är luften som jag andas

Du är min tillflykt och mitt gömställe

Du är mitt hjärtaslag

och ljuset på min väg

du är den som gör mig välsignad

I din Ande är jag stark

och det här är vem jag är i dig

det här är vem jag är .. i dig

Refräng:

När mitt hjärta är trasigt

Du såg mig gråta och fångade mina tårar

När allt verkade misslyckas

Du gjorde mina knän ständiga

Du höll mig med din makt

Och omringade mig med dina änglar

Din kärlek hade drivit bort min rädsla

och i dina armar är jag hemma

det här är vem jag är., i dig.


Recently, the Spirit of the Lord invited me to write this song to God. So I am comforted by His Spirit all these years in all trials and struggles in life.

written 2018-06-10

You are the glory of my head

You are the savior I needed

You are my life and my passion

In your spirit I am strong

And this is who I am in you

This is who I am in you

chorus:

When the mountains stood against me

You sustained me with strength

I moved the mountains through faith

And the sea calmed in praise

When my soul is weak and tired

You told me not to be afraid

You filled my heart with mercy

And this is who I am in you ..

You are the air that I breathe

You are my refuge and my hideaway

You are the beat of my heart

and the light on my way

You are the one who makes me blessed

In your spirit I am strong

and this is who I am in you

this is who i am .. in you

Refrain:

When my heart is broken

You saw me crying and catched my tears

When everything seemed unfailing

You made my knees strongly standing

You held me with your power

And surrounded me with your angels

Your love had pushed away my fear

and in your arms I’m home

this is who i am. in You

Leave a Reply