Atleast A Night

Rochelle Rosenberg

Atleast A Night

January 16, 2018 Uncategorized 0

.I wrote a poem about what I was thinking exactly tonight… and it came out this way…

English translate:

Silence of the night, unrest in my soul 

Where did the Sun went? 

I do not know.

In my thoughts, always busy 

Eye asleep but the mind is awake. 

Far Away in the dream I might find 

A better and bright paths.. 

I just want to stay in the dream 

for I am afraid of the dark night. 

So Let my heart rest and find peace 

at least for the night 

Give me strength in my faith 

Give me the knowledge to understand 

Give me a time to cry

Let my voice speak out.

Do not let me hurry life 

let not be indifference 

Hold me my Dear God 

Do not let my tears fall 

Do not let the soul cry 

Give me strength 

Lord, take hold of my heart ..

Swedish translate:

Tystnad om natten, oro i själen

Vart solen tagit vägen?

Jag vet inte..

I mina tankar, alltid upptagen

Ögon sover men sinne är vaken.

Bort om  drömmen kanske jag hittar

bättre och ljusa vägar,

Jag vill bara stanna i drömmen

för jag är rädd om mörka natten.

Låt mitt hjärta vila och finna ro

åtminstone om natten

Ge mig styrka i min tro

Ge mig kunskap att förstå

Ge mig en tid att gråta

Ge mig tid att tala

Låt mig inte brådska livet

låt inte finnas likgiltighet

Håll om mig min Gode Gud

Låt inte tårar falla

Låt inte själen gråta

Ge mig styrka

Herre, ta tag i mitt hjärta..

-rochelle fäldt-

Leave a Reply