WHILE IM HERE

Rochelle Rosenberg

WHILE IM HERE

November 1, 2016 Uncategorized 0

Tänkte du säga att du älskar mig?
säg det nu medan jag är här.
Dina omtänksamma beröring
säger forsiktigt att du har mig kär.
Ville du visa att du älskar mig?
håll min hand och smek min kind.
Låt oss glädja på livets gång..
Jag ger dig tid…att tänka på OSS.

– lyssna sedan – bara lyssna och vi ska turas om att höra om våra sagor.
– hör mina drömmar, sårbarhet, och det bästa som jag känt.
Jag vill veta vad du tänker,
Jag ville höra ditt hjärta slag

Tiden kör så snabbt, en timme kan vara en dag.
Dröj inte tiden, kom och vara med mig.
Tiden går och döden lyssnar inte på ett NEJ!
Så om du tänkte säga, visa att DU ÄLSKAR MIG?
Så om du känner att DU BRYR DIG OM MIG?
– SÄG DET NU!
– SÄG DET MEDAN JAG HÖR!
– OCH JAG  SKA SVARA:
   JAG ÄLSKAR DIG OCH GUD VET DET.

Did you say you love me?
Say it now while I’m here.
Your thoughtful touch
gently say that you love me.
Wanted to show that you love me?
 hold my hand and caressing my cheek.

– Then listen – just listen and we will take it in turns to hear about our stories.
– Hear my dreams, vulnerability, and the best that I’ve known.
I want to know what you’re thinking,

The time runs so fast, one hour can be a day.
Do not delay time, come and be with me. Time passes and death do not listen to a NO!
So if you’re going to say, show me you love me?
So if you feel that you care about me?
– SAY IT NOW!
– SAY IT WHILE IM HEAR!
AND I WILL ANSWER:    I LOVE YOU AND GOD KNOWS IT.

Leave a Reply