Åtminstone om Natten / Atleast on the Night

Rochelle Rosenberg

Åtminstone om Natten / Atleast on the Night

May 6, 2014 Uncategorized 0
I wrote a poem about what I was thinking exactly tonight… and it came out this way…
English translate:
Silence of the night, unrest in the soul 
Where the sun gone? 
In my thoughts, always busy 
Eye asleep but the mind is awake. 
Away in the dream might find 
better and bright roads, 
I just want to stay in the dream 
for I am afraid of the dark night. 
Let my heart rest and find peace 
at least on the night 
Give me strength in my faith 
Give me the knowledge to understand 
Do not let me hurry life 
let not be indifference 
Hold me my Dear God 
Do not let the tears fall 
Do not let the soul cry 
Give me strength 
Lord, take hold of my heart ..
Swedish translate:
Tystnad om natten, oro i själen
Vart solen tagit vägen?
I mina tankar, alltid upptagen
Ögon sover men sinne är vaken.
Bort i drömmen kanske hittar
bättre och ljusa vägar,
Jag vill bara stanna i drömmen
för jag är rädd om mörka natten.
Låt mitt hjärta vila och finna ro
åtminstone om natten
Ge mig styrka i min tro
Ge mig kunskap att förstå
Låt mig inte brådska livet
låt inte finnas likgiltighet
Håll om mig min Gode Gud
Låt inte tårar falla
Låt inte själen gråta
Ge mig styrka
Herre, ta tag i mitt hjärta..

Leave a Reply